satoshi.pl
Jak Google Play wyklucza ludzi i kraje
Kraje sankcjonowane to państwa i terytoria, które z różnych przyczyn – najczęściej gospodarczych, religijnych, politycznych albo środowiskowych (np. klęski naturalne) pozostają poza światowym…