satoshi.pl
Materiał z konferencji DEVCON1 London – ethereum
Ciekawa rzecz się stała, otóż youtube jako „strażnik praw autorskich” zablokował wideo z pierwszego dnia. To pokazuje w pewien sposób słabość „systemu” i niezrozumienie prob…