satoshi.pl
Praca naukowa o bitcoinie
Ukazała się praca pt. „PRICE FLUCTUATIONS AND THE USE OF BITCOIN: AN EMPIRICAL INQUIRY” w której prezentowane są pionierskie wyniki badania internetowych akceptantów kryptowaluty bitcoi…