satoshi.pl
Spotkania Bitcoin w Polsce – luty 2014
Powstał nowy portal aukcyjny dedykowany dla Bitcoin i innych cyfrowych walut: Do większych transakcji zaleca się korzystanie z escrow czyli zaufanej trzeciej strony. Zaktualizowana lista otwartych …