satiristan.wordpress.com
Tidħkux bis-Satira (3)
“Ħaħaħaħaħa. Haħħħħaħħħaħa (jixraq) aħħaħħ (xerqa oħra, itir xi bżieq). Jiġifieri inti Divorzistan?” Il-filosofu beda jġib ruħu donnu skopra l-Amerka. Dak il-ħin ridt ngħidlu ‘Jien il-Mullah ma jko…