saskiamorsink.nl
Maatwerk
Niet alle mensen zijn gelijk, en in sommige gevallen zijn de aangeboden programma's niet afdoende. Samen met de cliënt kijken we dan hoe we aan de hand van een persoonlijk plan een trainings en/of coaching traject kunnen opzetten. Maatwerk Trajecten die speciaal worden samengesteld samen met de cliënt om samen de gestelde doelen te