saskiamorsink.nl
Coaching met paarden
Paarden zijn net als wij, mensen, kuddedieren, ook heeft ieder paard, net als wij, een eigen karakter, een eigenheid. In de omgang en het werken met paarden komen als vanzelf dagelijkse thema’s als verbale en non-verbale communicatie, feedback, assertiviteit, (zelf)vertrouwen, samenwerking, reflectie, en (persoonlijk) leiderschap aan de orde. Paarden zijn experts in het