sardunyalar.com
Sohrab’dan bir şiir: Suyu bulandırmayalım
suyu bulandırmayalım aşağılarda bir güvercin su içiyor ya da hoş uzak bir köşede bir sığırcık kanat yıkıyor ya da köyde bir testi doluyor