sarastuslehti.com
Pyhä ja maallinen
RENÉ GUÉNON (suomentanut Samuli Matilainen) – Olemme usein selittäneet, kuinka traditionaalisissa sivilisaatioissa kaikki inhimillinen toiminta – mitä se sitten onkaan – on luon…