sarastuslehti.com
Älkää palvoko tuhkaa, vaan pitäkää tulta yllä
OLENA SEMENYAKA (suomentanut Timo Hännikäinen) – Traditio ei ole tuhkan palvontaa vaan tulen ylläpitoa. (Gustav Mahler) – Olemme tottuneet kristinuskon ja pakanuuden, kristinuskon ja …