sarastuslehti.com
Taiteilijoita oikealta, osa 5: P. R. Stephensen
M. A. MERETVUO – Taiteen kenttää on totuttu pitämään vasemmistoliberaalin hegemonian alueena koko sotien jälkeisen ajan. Katsottaessa ajassa kauemmas taaksepäin, 1800-luvun lopulle ja …