sarastuslehti.com
Taiteilijoita oikealta, osa 4: Knut Hamsun
M. A. MERETVUO Taiteen kenttää on totuttu pitämään vasemmistoliberaalin hegemonian alueena koko sotien jälkeisen ajan. Katsottaessa ajassa kauemmas taaksepäin, 1800-luvun lopulle ja 1900-luv…