sarastuslehti.com
Aikamme paradokseja (katkelmia)
ROLF PETER SIEFERLE (suomentanut Olli Virtanen) – Oheinen teksti on peräisin Rolf Peter Sieferlen kirjasta ”Finis Germania”, joka ilmestyy suomeksi keväällä 2019 Kiuas Kustannuk…