sarastuslehti.com
Maahanmuutto ei edistä talouskasvua
TAPIO LINNA – Maahanmuuton väitetään vaikuttavan suotuisasti talouskasvuun ja taloudelliseen hyvinvointiin. Tämä väittämä on noussut viime vuosina maahanmuuton puoltajien yhdeksi suosikkiargu…