sarastuslehti.com
Vallankumouksista
JOSEPH DE MAISTRE (suomentanut Mika Keränen) – Joseph de Maistre (1753-1821) oli vastavallankumouksen ja restauraatiokauden tärkeimpiä ajattelijoita, ja yhdessä brittiläisen aikalaisensa Edm…