sarastuslehti.com
Mies ja moderni elämä (tulevan kirjan johdanto)
TIMO HÄNNIKÄINEN – (Kirjoitus on johdantoluku Timo Hännikäisen esseekokoelmaan ”Kunnia”, joka ilmestyy Savukeitaan kustantamana helmikuussa 2015.) – – This heaven give…