sarastuslehti.com
Eläytymisen metodi: Spenglerin historianfilosofiaa (osa 1)
JUHANI SARSILA – Deus nescit se quid est, quia non est quid. Jumala ei tunne olemustaan, koska hän ei ole olemus. (Johannes Scotus Erigena, Periphyseon II 142, 32f.). – Oswald Spengleri…