sarastuslehti.com
Länsimainen epäsivilisaatio
COLIN LIDDELL (suomentanut Timo Hännikäinen) – Kirjassaan Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys (1996) Samuel P. Huntington esitti oikeiston suosiman teesin, jonka mukaan kylmän s…