sarastuslehti.com
Konservatismi ja politiikka Suomessa
MARKKU STENHOLM – Konservatismi nähdään liian usein pelkkänä haluna säilyttää vanhaa tai jopa palata siihen. Suomessa, jos ei muuallakin Euroopassa, käsityksiin konservatismista on vaikuttanu…