sarastuslehti.com
Euroopan tulevat haasteet
KAI MURROS – Suurimmat uhat Euroopan taloudelliselle ja sosiaaliselle tasapainolle sekä sen käytännön fyysiselle selviytymiselle tulevaisuudessa ovat väestöräjähdys kehittyvässä maailmassa, g…