sarastuslehti.com
Italian malli oikealta katsottuna
TIMO HÄNNIKÄINEN – Fascismista puhuttaessa tarkoitettiin alun perin radikaalia poliittista liikettä, joka hallitsi Italiaa vuosina 1922-1943. Vähän myöhemmin termillä viitattiin eurooppalaisi…