sarastuslehti.com
Historiapolitiikkaa menneisyyden haamuilla
RAMI LESKINEN Läntisissä demokratioissa historiapolitiikkaa pidetään moraalittomana keinona oikeuttaa nykypäivän politiikka menneisyyden valikoivalla tulkinnalla. Yleensä autoritaaristen hallintoje…