sarastuslehti.com
Monimutkaisten yhteiskuntien synty ja tuho. Osa 2: Joseph Tainterin käsitys monimutkaisen yhteiskunnan romahduksesta
RAMI LESKINEN Kirjoitusarjan ensimmäisessä osassa von Hayek ja spontaanisti järjestäytynyt yhteiskunta esitin ajatuksen, että ilman keskusjohtoista suunnittelua toimiva spontaani järjestelmä, kuten…