sarastuslehti.com
Monimutkaisten yhteiskuntien synty ja tuho. Osa I: von Hayek ja spontaanisti järjestäytynyt yhteiskunta
RAMI LESKINEN Kaksiosaisessa artikkelisarjassa tarkastelen monimutkaisten yhteiskuntajärjestelmien syntymis- ja tuhoutumismekanismeja. Ensimmäisessä osassa arvioin taloustieteilijä Friedrich von H…