sarastuslehti.com
Hyvää itsenäisyyspäivää!
SARASTUKSEN TOIMITUS ”Kaatuneet ovat siirtyneet osittaisesta todellisuudesta kokonaiseen, aikaan sidotusta Suomesta ikuiseen Suomeen. He elävät korkeiden henkien kanssa salaisessa valtakunnas…