sarastuslehti.com
Erillisyys (osa 1)
JUKKA AAKULA Ihmisten jakaminen sisäryhmään ja ulkoryhmään on ihmislajille tyypillinen ominaisuus. Puolanjuutalainen sosiaalipsykologi Henri Tajfel kehitti jo 50-luvulla Sosiaalisen identiteetin te…