sarasgoda.com
Rädd för att du försvinner – adventskalender 2019 #9
Oftast har jag tigit. Knutit handen i fickan. Hållit tand för tunga. Ja, alla talesätt som finns har jag levt upp till istället för att ge obekväm återkoppling (eller i alla fall sån återkoppling s…