sarasgoda.com
Frostbitet
Vadar genom täcken av frostbitna brungula löv i novembermorgonkylan. Bär på en frostnupen förälskelse som sakta singlar mot marken. Som det höstgulnade lövet släpper taget om grenen, släpper föräls…