sarasgoda.com
Återblick #42
Så har ännu en vecka gått och jag summerar några snabba intryck och erfarenheter. Årets fyrtioandra vecka… …har jag varit tacksam för… …ännu ett kvartals avklarad sortering …