sarasgoda.com
#lyrikfredag: Höra till
Längtan efter att höra till en dig, ett ”vi” fickparkeras ett tag till förmån för längtan efter att varsamt, kraftfullt, lyhört höra till mig.