sarasgoda.com
Och glädjen finns där fortfarande
”Vi är bara vänner. ” Sedan en tid har det som började växa fram som ett vackert, härligt ”vi” förra sommaren tagit en annan form. Vi är inte längre ett par, däremot är vi …