sarasgoda.com
Några tankar om vad vi är
Vad definierar ett liv? När kvartalsrapporter och bokslut i våra liv skrivs i i våra egna och andras ögon, är det framförallt de saker som vi blivit eller de egenskaper vi bär som vi betraktar. I e…