sarasgoda.com
Lånar poesi på skymningstema ikväll
De senaste kvällarna har jag haft ord av Pär Lagerkvist i huvudet. Dikten handlar enligt vissa internetkällor visserligen om livets skymning. Dit har jag förhoppningsvis ett tag kvar. Men dessa kvä…