sarasgoda.com
I tystnad under takåsarna
Sex timmar i tystnad. I avskildhet. Uppmanad till att undvika att söka meddeltagarnas blickar. Sex timmar med stadens ljud i bakgrunden. Tutande studentflaksbilar, tjutande sirener av och till, grå…