sarasgoda.com
Redigerad profil
Jag reviderade min profiltext på Twitter idag. Ingen stor sak, kan synas. Men med ett stort symbolvärde för mig. Tidigare har det stått I believe in the power of people to change their lives and th…