sarasgoda.com
Allt är mitt, och allt skall tagas från mig
Det är vackrast när det skymmer skrev Pär Lagerkvist. Stämmer det, om vi med ”när det skymmer” tänker oss åldrandet, livets skymning? Åldrandet. Det var temat för vännen Kristins födels…