sarasgoda.com
Söndag i tacksamhet och förundran 7
Under 2018 vill jag ägna söndagarna åt att reflektera över veckan som gått genom linser av tacksamhet och förundran. Årets sjunde vecka ser jag bland annat tillbaka på… … känslan av ett…