sarasgoda.com
Söndag i tacksamhet och förundran 6
Under 2018 vill jag ägna söndagarna åt att reflektera över veckan som gått i mitt liv genom linser av tacksamhet och förundran. Årets sjätte vecka ser jag bland annat tillbaka på… … min envis…