sarasgoda.com
Sorgens följeslagare
Orden i den gamla psalmen säger att ”Sorgen och glädjen, de vandra tillsammans”. Men sorgen har fler följeslagare. Under de senaste två dagarna har jag plockat ihop prylar i vår lägenhe…