sarasgoda.com
Större än orden
Ibland är livet större än att det ryms i orden Glädjen, innerligheten, tacksamheten spränger alla gränser men det gör också Skulden och frustrationen Skörheten, tröttheten och sorgen …