sarasgoda.com
Och nu över till något helt annat – några spridda tankar om vetenskapssyn och Platon.
Det har varit stormande känslor och reflektioner om livets innersta kärna av tillhörighet och sårbarhet som dominerat bloggen på sistone. Så inte idag. I en understreckare i SvD skriver författaren…