sarasgoda.com
Återhämtning i mellanrum – writer’s cut
Livet har sin egen andningsrytm. Det andas in – jag fyller på med energi, intryck, kunskap, information, tillhörighet… Läser, lyssnar, reflekterar… Det andas ut – jag delar …