sarasgoda.com
#lyriklördag – ur förklädd Gud av Hjalmar Gullberg
Bjuder ett mänskoöga till stilla kärleksfest oss, kyliga och tröga, som folk är mest, lägger som himmelsk läkning för djupa själasår, en vän, fri från beräkning, sin hand i vår, synes e…