sarasgoda.com
#lyrikfredag ”Vad tiden dig gav må du ge igen, Blott det eviga bor i ditt hjärta än.”
Idag lånar jag poetens ord. Närmare bestämt Esaias Tegnérs ord i dikten Det eviga. Den har förekommit tidigare på bloggen, men idag får den stå för sig själv. Väl formar den starke med svärdet sin …