sarasgoda.com
Två gånger är en vana – dag 53 i #blogg100
Nu ringer det in till mitt tredje digitala helgsmål. Helgsmål – ett gammalt ord som syftar på stunden, övergången, mellan ”söcken” (arbetsdagen) och ”helg”. När kyrkkl…