sarasgoda.com
1 juni
Var glad min själ åt vad du har nu har du hundra sommardar och detta är den första. När solens lopp sin ände tar då har du nittionio kvar och någon blir den största. Giv noga akt på var du står i m…