saranaumat.wordpress.com
Salam Rasulullah untuk Orang Majusi
SARANA UMAT – Pesan tak biasa dari Rasulullah SAW diterima Abdullah bin al-Mubarak dalam sebuah kesempatan ibadah haji. Abdullah yang kala itu tertidur singkat di Hijir Ismail berjumpa Nabi, …