sanvigs-kunstskole.com
Indtryk fra min studierejse til Berlin
Jeg har fået et ophold i Billedkunstnernes Forbund´s lejlighed i uge 45 Formålet med studieturen er, at jeg dels vil nærstudere de gamle mestres teknikker og detaljer og dels vil hente inspiration …