santimb.photos
Camino del santuario - SantiMB.Photos
El santuario de la Mare de Déu de Coaner es del siglo XVII. — Coaner – Sant Mateu de Bages, Barcelona. [EXIF]