santimb.photos
Vista compacta - SantiMB.Photos
Núcleo medieval de Coaner desde el aparcamiento. — Coaner – Sant Mateu de Bages, Barcelona. [EXIF]